RSS
 

Bättre prestanda

Nov 6 2013

Att hämta nyheterna från t.ex. Sveriges Schackförbund (Schacksverige)
tar längre och längre tid då nyheterna blir fler.

Idag är det närmare 1000 nyheter och nästan 10.000 rader text
som hämtats varje gång man önskar visa nyheterna.

För att förbättra prestanda (snabbare visning)
hämtas i dagsläget endast de 50 senaste nyheterna.

 
Kommentera

Verksamhet: Allmänt

 


Skicka en kommentar