Roslagens Schackförbund | Börja spela schack
RSS
 

Börja spela schack

Börja spela

Jan52013

Det är enkelt att börja spela schack!
Om du inte kan reglerna lär du dig dem snabbt och sedan kan du börja spela. Du kan spela hemma, på nätet eller i skolan.
Om du vill prova på att tävla finns det många schackklubbar som erbjuder verksamhet för nybörjare, både för vuxna och för barn, och det finns massor av schacktävlingar som inte riktar sig till elitspelare utan till breddspelare på alla nivåer.
Män och kvinnor, unga och gamla, oavsett språk och bakgrund kan alla spela schack och alla kan delta på lika villkor.

Schackreglerna
Här finns en kortfattad genomgång av reglerna i schack.  Det är allt du behöver för att komma igång och spela!

Börja spela på nätet
På vår spelsida kan du prova på direkt att spela mot en dator och det finns länkar till sajter där man kan registrera sig och spela mot andra via internet.

Börja spela i skolan
För skolor som vill starta schackverksamhet erbjuder vi hjälp genom vårt projekt ”Schack i skolan”. Läs mer om hur det går till under rubriken Skolklubbar.

Börja spela i klubb
Här kan du hitta schackklubbar i Sverige och du kan söka efter en klubb nära dig!

Starta schackklubb

Jan52013

Om ni funderar på att starta en ny klubb kan ni använda nedanstående steg-för-steg-guide. Mer information finns i Schackledarens handbok.

Så går det till att starta en schackklubb – steg för steg:

 1. Samla ihop ett antal personer som är intresserade av att bli medlemmar.
 2. Arrangera ett bildandemöte för alla som är intresserade av att bli medlemmar. Bildandemötet skall fatta beslut om att bilda föreningen och om föreningens namn. Därefter skall en interimsstyrelse utses. En interimsstyrelse är en tillfällig styrelse som är utsedd fram till föreningens första årsmöte. Interimsstyrelsen har i princip samma uppgifter som en ordinarie styrelse.
 3. I styrelsen bör åtminstone finnas en ordförande, en sekreterare och en kassör. Andra poster som kan vara lämpliga är tävlingsansvarig, ungdomsansvarig och materialansvarig.
 4. Vidare skall föreningens stadgar antas. Normalstadgar för en schackklubb i Wordformat finns här. Det går att skriva egna stadgar men de får inte strida mot SSF:s eller ert distriktsförbunds stadgar.
 5. Utse firmatecknare för föreningen. En firmatecknare är en person som har rätt att skriva under papper och teckna avtal för föreningen. Som firmatecknare kan utses en eller flera personer och dessa kan ges rätt att teckna föreningen antingen var för sig eller tillsammans. Firmatecknare utses av styrelsen på ett styrelsemöte.
 6. Ansök om medlemskap i aktuellt distriktsförbund. Här finns en lista över alla distriktsförbund. Om ansökan beviljas blir föreningen automatiskt medlem i Sveriges Schackförbund.
 7. Öppna plusgiro- eller bankgirokonto för föreningen. Det är ofta nödvändigt för att kunna få exempelvis kommunala bidrag.
 8. Vilka SSF-bidrag som kan bli aktuella för klubben kan ni ta reda på i SSF:s bidragsregler.
 9. Kontakta Sveriges Schackförbunds kansli om något är oklart. Ring 011-107420 eller skicka e-post till kansliet@schack.se.

Bidrag

Dec62012

Sveriges Schackförbund har tre huvudsakliga kategorier av bidrag som betalas ut till klubbar och distrikt:

 • Resebidrag i allsvenskan- Bidrag baserat på antalet resmil betalas ut till alla klubbar som reser mer än 125 mil per säsong. Detaljerade regler finns i de allsvenska tävlingsbestämmelserna. Bidraget behöver inte sökas och betalas ut för innevarande säsong senast 28 februari.
 • Schackfyranbidrag- Bidrag till alla klubbar och distrikt som genomför Schackfyranbesök där klassen får en Schackfyranportfölj utan kostnad. Bidraget är 100 kr/klass som besöks. Bidraget söks genom att antalet klassbesök redovisas senast 31 augusti efter avslutad säsong.
 • Ungdomsbidrag- Ungdomsbidrag betalas ut i form av klubbidrag till distrikt samt medlemsbidrag och aktivitetsstöd till klubbar. Bidraget baserar sig på kalenderår, behöver inte sökas och betalas ut senast 28 februari drygt ett år efter kalenderårets slut. Detaljerade regler för ungdomsbidrag. I Ungdomsbidragen ingår också nyetableringsstöd till nybildade klubbar.