Roslagens Schackförbund

Roslagens Schackförbund bildades 1935 och utgör en sammanslutning av schackföreningar i Roslagen med omnejd. Uppdraget är…

  • att tillvarata spelarnas och föreningarnas intressen,
  • att utfärda bestämmelser för och organisera förbundets tävlingar,
  • att samordna schackverksamheten inom distriktet,
  • att företräda distriktets spelare och föreningar gentemot Sveriges Schackförbund och övriga distriktsförbund,
  • att verka för schackets utbredning bland ungdomen på förenings- och förbundsnivå samt,
  • att i övrigt främja schackspelandet inom distriktet.

Schack i Sverige

Sveriges Schackförbund uppskattar att omkring 2,7 miljoner svenskar kan spela schack. Av dessa är det 250 000 som kontinuerligt följer schacknyheter i tidningar eller på internet. Sannolikt spelar minst 50 000 svenskar schack någon gång varje år.

Sveriges Schackförbund

Sveriges Schackförbund (SSF) är en medlemsorganisation för distriktsförbund och schackklubbar i Sverige. SSF har ungefär 26 000 medlemmar fördelade på 478 klubbar i 25 distrikt. Eftersom drygt 22 000 av dessa är ungdomar är SSF att betrakta som ett utpräglat ungdomsförbund.
SSF bildades år 1917 av Stockholms Schackförbunds dåvarande ordförande Ludvig Collijn med syfte
att bredda intresset för schack och höja spelstyrkan på landets elit.

Webbplatsen

Webbsidorna är anpassade till (upplösningen) bredden 1024 pixlar.
Denna upplösning eller högre används idag av mer än 80% internetanvändarna.
Anledningen till detta är att kunna presentera så mycket information som möjligt.
Webbplatsen använder java-script och cookies, för att spara olika typer av inställningar.
Rapportera gärna eventuella underligheter till oss.

Artiklar och kommentarer

Artiklarna går med fördel att kommentera. Vi förbehåller oss rätten att stryka ner, sammanfatta eller att inte publicera kommentarer. Fullständigt namn är önskvärt och e-postadress krävs.