Roslagens Schackförbund | Schack4an och skolschack
RSS
 

Schack4an och skolschack

Schackfyran

Dec62012

Elin 10 år berättar om Schackfyran


Vad är Schackfyran?
Schackfyran är en rikstäckande tävling för fjärdeklasser som går ut på att alla skall vara med. Det är viktigare för klassen att få med många än att några få är duktiga schackspelare.

Hur går det till?
Schackfyran inleds på hösten med att schackledare från klubbar och distrikt gör besök hos fjärdeklasser runt om i landet.
Vi lär ut grunderna i schack och berättar om Schackfyran-tävlingen. Alla klasser som besöks får fem kompletta schackspel – oavsett om man väljer att vara med i tävlingen eller inte.

Hur anmäler man sig för ett besök?
Uppgifter om kontaktpersoner i respektive distrikt finns här, men det går också bra att anmäla sig direkt till Sveriges Schackförbund som då förmedlar kontakten.

När spelas tävlingen?
Schackfyrans stora riksfinal avgörs i maj/juni. För att kvalificera sig dit spelar man kvaltävlingar som arrangeras regionalt och lokalt.

Undrar du något?
Kontakta oss gärna på e-post eller telefon 011-107420.

Om Schack i skolan

Dec62012

Schack i skolan är samlingsnamnet för Sveriges Schackförbunds storsatsning för att sprida schack i svenska skolor.

Schack i skolan erbjuder lärare och fritidspersonal ett pedagogiskt verktyg som utvecklar barn både socialt och intellektuellt. Schack är spelet där ALLA kan delta, som tränar koncentrationsförmågan och är en spännande ingång i matematiken. Dessutom är schackspelande enkelt att organisera i klassrummet, och är i det närmaste GRATIS!
Schack i skolan stöds av ledande forskare.

Projektet består av tre huvuddelar:

 • Schackfyran- Schackfyran är schacktävlingen där alla i klassen ingår i laget. Därför är det viktigare att många deltar än att några få är duktiga på schack och Schackfyran är lika mycket ett socialt projekt som en tävling.
 • Skolklubbar- Sveriges Schackförbunds stora skolklubbsprojekt går ut på att  pedagoger får schackmaterial och hjälp med att bedriva schackundervisning på ett enkelt. Motprestationen är att man bildar en schackklubb på skolan!
 • Skoltävlingar- Traditionella schacktävlingar särskilt riktade till skolor: Skol-SM, Skol-SM för flickor och Skollags-SM

Schack i skolan i världen
I många länder är schack ett etablerat pedagogiskt verktyg. Två intressanta exempel är Turkiet och staten New York. I Turkiet har 40 000 lärare utbildat sig tillschackinstruktörer och 1,7 miljoner barn har tränat schack inom ramen för Schack i skolan. I New York är 16 000 barn del av ”Chess in the Schools”. Organisationen har som mål att få minoriteter ochsocialt utsatta grupper att upptäcka hur kul det är att tänka, så att de väljer att studera vidare. Båda projekten är mycket framgångsrika.
Danmark och Norge gör nu stora satsningar på Schack i skolan. Sveriges Schackförbund har närakontakt med både Turkiet, USA och de nordiska länderna.
http://www.chessintheschools.org/
http://www.skoleskak.dk/

Nyhetsbrev

Dec112012

Nyhetsbrev 1/2012Nyhetsbrev 2/2012Nyhetsbrev 3/2012Nyhetsbrev 4/2012Nyhetsbrev 5/2012Nyhetsbrev 6/2012
Nyhetsbrev 1/2011Nyhetsbrev 2/2011Nyhetsbrev 3/2011Nyhetsbrev 4/2011Nyhetsbrev 5/2011

Skolklubbar

Dec62012

Vill ni starta schackverksamhet på skolan? I så fall finns det hjälp att få från Sveriges Schackförbund.
Genom vårt skolklubbsprojekt erbjuder vi utbildning i schackinstruktion för skolans pedagoger och ni får allt material som behövs för att börja spela och träna schack.

Allt detta är gratis när skolan bildar en skolschackklubb!

Vad får ni?

 • 20 schackspel
 • Ett demonstrationsbräde.
 • Ett instruktionsmaterial som är speciellt framtaget för pedagoger i skolan.
 • Tre halvdagskurser med kursledare från Sveriges Schackförbund.
 • Stöd av den av Sveriges Schackförbunds tillsatta referensgruppen för Schack i skolan. Gruppen består av ledande forskare inom pedagogik, didaktik, matematik och jämställdhet, samt av Sveriges ledande schackpedagoger.
 • En mentor som hjälper till med att starta skolschackklubben och som efter överrenskommelse närvarar vid schackundervisningen.
 • Möjlighet att delta i tävlingar som riktar sig specifikt till de nystartade skolschackklubbarna.

Vad krävs av er?

 • Att ni bildar en skolschackklubb med minst fem ungdomsmedlemmar.
 • Att ni bedriver schackverksamhet i lämplig form.
 • Att ni redovisar era medlemmar till Sveriges Schackförbund.

Så bildar du en skolklubb steg-för-steg

 1. Skolan bestämmer sig för att vara med i Schack i skolan.
 2. Pedagogerna som ska hålla i verksamheten erbjuds en halvdagskurs.
 3. En styrelse på tre personer utses.
 4. Skolan får en mentor som hjälper till med att bilda schackklubben.
 5. Klubbens styrelse skickar in en ansökan till Sveriges Schackförbund.
 6. Skolan får allt material.
 7. Skolan startar schackundervisning.
 8. Klubben redovisar årligen medlemmar till Sveriges Schackförbund.
 9. Klubben har årligen ett årsmöte.

Information: kansliet@schack.se

Skoltävlingar

Dec62012

SSF:s skoltävlingar är ett bra sätt att gå vidare för barn som har spelat Schackfyran eller är med i en skolschackklubb och vill spela mer schack.
Följande tävlingar arrangeras:

Skol-SM är öppet för alla barn som går i svenska skolor och är medlemmar i en svensk schackklubb (exempelvis en skolschackklubb). Tävlingen spelas i mitten av oktober varje år. Tävlingens hemsida.

Skol-SM för flickor (eller Flick-SM) riktar sig enbart till flickor och spelas i januari varje år. Vanliga Skol-SM är dock öppet både för pojkar och flickor. Tävlingens hemsida.

Skollags-SM är en tävling för skollag. I varje lag ingår fyra spelare från skolan och en skola kan ställa upp med hur många lag som helst. Till Skollags-SM kvalificerar man sig genom att spela Skollags-DM på regional nivå. Tävlingens hemsida.