Roslagens Schackförbund | Utbildning
RSS
 

Utbildning

Schackledarens hemsida

Dec62012

smg4

Schackledarens hemsida är till för dem som håller i en schackgrupp. Målet med hemsidan är att underlätta instruktörens arbete så mycket som möjligt genom att serva med instruktionsmaterial, spelformer och färdiga lektioner. Materialet är främst riktat mot barn och juniorer, och fokus ligger på de första tre årens schackundervisning, men även tränare av mer rutinerade spelare kan förhoppningsvis få uppslag till sin undervisning.

Sidan är indelad i kategorierna: Den färskaste nybörjaren, Spela schack, Träna schack, Färdiga lektionsupplägg och Övrigt. Varje kategori har underrubriker, där det finns schackuppgifter och schackövningar. Dessa övningar finns i pdf-dokument som man länkar sig fram till och som man kan skriva ut. Varje uppgift eller övning har en kort presentation av sig på sidan, och har rankats med asterisker (*) beroende på målgrupp. En pdf märkt med * vänder sig till första terminens nybörjare. En pdf märkt med ** vänder sig till andra och tredje terminens schackspelare, och en pdf märkt med *** vänder sig till fortsättare.

Innan ni börjar söka er igenom sidans innehåll rekommenderar jag er att läsa igenom de två första pdf-dokumenten nedan. För de riktigt ambitiösa finns också Schackledarens handbok som pdf, och som går igenom allt vad en ledare för en schackklubb behöver veta.

Schackträning på olika nivåer  
Schackträning kan bedrivas på flera olika nivåer. Här får ledaren förslag på fyra olika nivåer på schackträning.

Gör din egen schacklektion  
För att få en variationsrik och utvecklande schacklektion kan man använda en mall. Mallen kan sedan sparas så att det enkelt går att återanvända lektionen vid ett senare tillfälle.

Schackledarens handbok  
En bok med allt en schackledare i en schackklubb behöver veta.

Ansökan om kostnadsfritt medlemskap  
Om man har en ekonomilös skolschackklubb behöver barnen ansöka om medlemskap. Ett tips är att så fort ett barn är med på schacket får de fylla i blanketten. I slutet av varje termin ska klubben redovisa sina medlemmar till Sveriges Schackförbund. Då är det bra att ha blanketterna ifyllda och klara!

Spela schack

Dec262012

De sex schackreglerna när man spelar schack!  
De sex schackreglerna är bra att etablera så tidigt som möjligt hos nybörjaren för att ge själva spelandet form och struktur. Reglerna är de samma på högsta nivå.

Spela schack, steg för steg  
När man ska lära sig spela schack är det bra att inte börja med alla pjäser på en gång. Istället kan man ta ett steg i taget genom följande spelövningar: Först över, Först över med kungarna, Bondeschack, Bondeschack med flera pjäser, Schack – där man vinner genom att ta motståndarens kung, Riktig schack. *

 

Olika spelvariationer

Dam mot åtta bönder    *
Ett nybörjarspel som tränar damens och böndernas gång.

Springare mot åtta bönder       *
Ett nybörjarspel som tränar springarens och böndernas gång.

Torn mot åtta bönder       *
Ett nybörjarspel som tränar tornets och böndernas gång.

Vinnaren tar allt               *
Ett bra sätt att träna den absoluta nybörjaren på hur pjäserna går är att spela ställningar där den vinner som tar alla den andres pjäser.

Springare mot tre bönder    *-**
Ett spel som tränar strategier för springare och bönder.

Först till utgångsställningen              *-**
Ett spel som både tränar hur pjäserna ska stå i utgångsställningen, samt strategitänkande. Kul även för fortsättare.

Ledaren styr                                *-**
Ett spel där slumpen får en roll i schacket genom att läraren styr vilka pjäser barnen ska flytta. Perfekt för avslutningen på schacket.

Två löpare mot åtta bönder                       *-***
Hinner en av vits åtta bönder över till andra sidan innan löparna tar alla bönderna? Mer spännande än man kan tro …

Springaren tar allt                           *-***
Ett spel som tränar både springarens rörelsemönster och strategi. Kul både för nybörjare och fortsättare.

Slagschack                                   *-***
Ett spel som tränar nybörjaren i att slå pjäser, och fortsättaren i strategi.

Chansschack                                 *-***
Ett spel där slumpen får en roll i schacket genom att varje barn får tre ”chanskort” som styr utvecklingen på brädet. Perfekt för avslutningslektionen.

Hela havet stormar                          *-***
En gruppövning där barnen på signal från ledaren får springa upp och byta parti med någon annan.

Konsultationsschack                            **-***
En gruppövning där barnen delas in i två lag som sitter i var sitt rum och som möts i ett parti. Lagen sitter med ett bräde framför sig och diskuterar vilket drag som ska spelas i partiet. När laget bestämt sig skickas en budbärare till andra laget. Förutsätter att barnen kan schacknotation.

Attackschack                                 **-***
På ett schackbräde i miniatyr med 5×6 rutor spelas ett vanligt parti schack. Poängen är att det snabbt blir slagväxlingar och angrepp.

Strategoschack                               **-***
Ett spel som tränar barnen i strategi genom att de får förbereda hur pjäserna ska stå innan partiet startar.

”Fischer Random Chess”                        ***
Innan ett parti startar lottas det ut var vits pjäser bakom bönderna ska stå i utgångsställningen. Svarts pjäser placeras precis på samma sätt bakom sina bönder.

Chock                                         ***
Ett spel för tvåmannalag som tränar angrepp och mattbilder. En i laget spelar vit, en spelar svart. När en pjäs slås ges den till medspelaren som kan sätta in pjäsen på sitt bräde.

Draget efter schack                           ***
Ett spel som tränar schacknotation och visualiseringsförmåga genom att man på brädet hela tiden ligger ett steg efter det riktiga partiet som duelleras muntligen. Ett bra mellansteg mot att kunna spela blindschack.

Raketschack                                   ***
Ett spel som tränar strategi och mattbilder genom att vit börjar med att göra ett drag, svart gör två drag i rad, vit gör tre drag i rad, och så accelererar det. Världens bästa schackövning!

Blindschack                                     ****
Ett spel som tränar schacknotation och visualiseringsförmåga genom att spelarna säger sina drag, men utan att de utförs på brädet.


Tävlingsformer

De tre enklaste sätten att para ihop till spel    *
De tre enklaste sätten att para ihop barn till schackspel är Fria partier, Utmanarpartier och Tom och Jerry.

Poängjakt     *-***
Ett sätt att motivera barn till att spela och träna schack genom att de jagar poäng. Jakten kan sträcka sig över ett antal träningar, eller över hela terminen.

Stegen           *-***
Ett sätt att organisera spelet, och som barnen själva kan sköta. Barnens namn skrivs upp på lappar som sätts upp på en vägg eller en platta. Varje deltagare kan utmana de två som ligger närmast över.

Barometer    *-***
Ett sätt att organisera spelet i en tävling över flera träningar. Barnen delas in i grupper om fyra som möter varandra. Vinnarna går upp till nästa grupp. Förloraren åker ner. Den som vinner högsta gruppen vid sista barometer-tillfället blir mästare.

Alla möter alla turnering (Bergerturnering)                *-***
En turneringsform där alla deltagare möter varandra. En så kallad bergertabell används och som organiserar så att rätt personer möts och ser till så att det blir jämt med vita och svarta partier.

Tabeller för alla möter alla (Bergertabeller)                *-***
Här finns bergertabeller för allt från 4 till 18 deltagare.

Monradslottning                                                            *-***
Vid lite större tävlingar där det inte går att alla deltagare möter varandra, är monradslottning ett bra alternativ. Varje deltagare får ett monradskort som hjälper till vid lottningen. Inte så krångligt som det verkar. Har man gjort det en gång har man lärt sig ett bra lottningssystem.

Monradskort                                                                 *-***
Används till monradslottningen. (Skriv gärna ut korten på lite tjockare papper.)

Närvaromonrad                                                            *-***
Ett sätt att använda monradslottning i en tävling som löper över flera schackträningstillfällen.

Lagschack                                                                     *-***
Här presenteras enkla sätt att para ihop spelare när två lag möts.

Lotta med dator                                                            *-***
Här finns manual och länk till ett användarvänligt och gratis lottningsprogram för alla typer av schackturneringar.

Träna schack

Dec262012

Gör din egen schacklektion
Manual och mall för schacklektioner.

Tomt stort schackbräde  
Kan användas för olika lekar, och till att markera var pjäser står genom att rita in första bokstaven för respektive pjäs.

Sex tomma schackbräden  
Kan användas till att barnen markerar var pjäser står med genom att de ritar in första bokstaven för respektive pjäs.

Diplom  
Alla älskar att få priser och diplom. Här är en enkel variant att skriva ut och dela ut.

Koncept Schackma Gandhi
Bildspel till Schackma Gandhi får en idé                      *
Bilderna från boken Schackma Gandhi får en idé i en powerpoint. Ett sätt använda den är att läsa kapitel i boken och samtidigt visa de tillhörande bilderna på smartboard eller via projektor.

Övningsuppgifter till Schackma Gandhi får en idé                *
Till varje kapitel i boken Schackma Gandhi får en idé finns här övningsuppgifter.

Schackma Gandhis djuruppgifter till Bok 1                 *
Till varje kapitel i boken Schackma Gandhi får en idé finns här övningsuppgifter som är presenterade i ett pedagogiskt koncept. (Inte samma uppgifter som övningsuppgifterna ovan)

Schackma Gandhis gudauppgifter till Bok 2                **
Till varje kapitel i boken Schackma Gandhi och gudabråket finns här övningsuppgifter som är presenterade i ett pedagogiskt koncept.

Schackma Gandhis schackkörkort                   *-**
Ett självrättande material där barnen lär sig hur pjäserna går, slår och hotar. Övningsmaterialet är insatt i ett pedagogiskt koncept där barnen strävar efter att erövra Schackma Gandhis schackkörkort.

Schackma Gandhis mattkörkort                     **
Ett självrättande material där barnen lär sig hur man gör schack och matt. Övningsmaterialet är insatt i ett pedagogiskt koncept där barnen strävar efter att erövra Schackma Gandhis mattkörkort.

Schackma Gandhis kombinationskörkort             **-***
Ett självrättande material där barnen lär sig grundläggande kombinationsteman. Övningsmaterialet är insatt i ett pedagogiskt koncept där barnen strävar efter att erövra Schackma Gandhis kombinationskörkort.

Kalis kombinationskortlek                      **-***
En kortlek som gör det möjligt att arrangera olika lekar. Varje kort har en kombinationsuppgift, med svaret på baksidan.

Övningsuppgifter
Övningsuppgifter till Schackma Gandhi får en idé *
Till varje kapitel i boken Schackma Gandhi får en idé finns här övningsuppgifter.

Schackma Gandhis djuruppgifter till Bok 1                 *
Till varje kapitel i boken Schackma Gandhi får en idé finns här övningsuppgifter som är presenterade i ett pedagogiskt koncept. (Inte samma uppgifter som övningsuppgifterna ovan)

Schackma Gandhis gudauppgifter till Bok 2                **
Till varje kapitel i boken Schackma Gandhi och gudabråket finns här övningsuppgifter som är presenterade i ett pedagogiskt koncept.

Schackmattuppgifter
Gör din egen mattbild      *-***
En övning som tränar barnen på att skapa egna mattställningar.

Schackma Gandhis mattkörkort                           **
Ett självrättande material där barnen lär sig hur man gör schack och matt. Övningsmaterialet är insatt i ett pedagogiskt koncept där barnen strävar efter att ta Schackma Gandhis mattkörkort.

Är det schack och matt?     **-***
En övning som tränar barnen på mattbilder, samt schacknotation.

Kombinationsuppgifter
Schackma Gandhis kombinationskörkort                     **-***
Ett självrättande material där barnen lär sig grundläggande kombinationsteman. Övningsmaterialet är insatt i ett pedagogiskt koncept där barnen strävar efter att erövra Schackma Gandhis kombinationskörkort.

Spelövningar
Dam mot åtta bönder         *
Ett nybörjarspel som tränar damens och böndernas gång.

Springare mot åtta bönder                      *
Ett nybörjarspel som tränar springarens och böndernas gång.

Torn mot åtta bönder        *
Ett nybörjarspel som tränar tornets och böndernas gång.

Springare mot tre bönder         *-**
Ett spel som tränar strategier för springare och bönder.

Först till utgångsställningen                   *-**
Ett spel som både tränar hur pjäserna ska stå i utgångsställningen, samt strategitänkande. Kul även för fortsättare.

Springaren tar allt                                   *-***
Ett spel som tränar både springarens rörelsemönster och strategi. Kul både för nybörjare och fortsättare.

Hemuppgifter
Veckans kluring serie 1     *
En serie om 12 uppgifter som består av a4-ark med stora schackdiagram med schackproblem. Kan sättas upp på anslagstavlan eller förstås delas ut som hemuppgift. Kan kopplas till boken Schackma Gandhi får en idé.

Veckans kluring serie 2     **
En serie om 12 uppgifter som består av a4-ark med stora schackdiagram med schackproblem. Kan sättas upp på anslagstavlan eller förstås delas ut som hemuppgift. Kan kopplas till boken Schackma Gandhi och gudabråket.

Veckans kluring serie 3     **-***
En serie om 15 uppgifter som består av a4-ark med stora schackdiagram med schackproblem. Serien finns med eller utan ledtrådar. Kan sättas upp på anslagstavlan eller förstås delas ut som hemuppgift.

Gruppövningar
Peters hjul                     *-***
En övning där två lag möts och lagmedlemmarna spelar individuellt, men ändå tillsammans. En perfekt övning för at stärka gruppen.

Konditionsschack                *-***
Två lag möts på ett demonstrationsbräde. Lagen står i var sin hörna av rummet, där de kan diskutera ställningen på brädet. En spelare i taget springer fram och gör lagets drag. Spelas lämpligen med schackklocka.

Konsultationsschack              *-***
En gruppövning där barnen delas in i två lag som sitter i var sitt rum och som möts i ett parti. Lagen sitter med ett bräde framför sig och diskuterar vilket drag som ska spelas i partiet. När laget bestämt sig skickas en budbärare till andra laget. Förutsätter att barnen kan schacknotation.

Alla-möter-alla-simultan        ***
En övning för 3-5 deltagare, där deltagarna får prova på att spela simultan.

Schackspråket
Träna på lång notation                            *-**
Övning som tränar lång notation.

Träna på kort notation                            **-***
Övningar som tränar kort notation.

Roliga uppgifter
Springarbekymmer                                  *
En övning som gör att man lär känna springaren.

Försiktiga bönder                                     *
En övning som gör att man lär känna bönderna och hur de bildar kedja.

Torn som tar plats                                   *
En övning som gör att man lär känna tornet.

Löpargåta                                            *
En övning som gör att man lär känna löparen.

Finn schackorden                                     *-***
Tre olika övningar där man bland bokstäver får leta efter ”schackord” , ”schackmästare”  respektive ”schacköppningar”.

Klippa schackbrädet                                  *-***
En kluring i hur man klipper schackbrädet i så många delar som möjligt utan att två bitar blir likadana.

Kvadrater i massor                                  *-***
På hur många olika sätt kan man placera ut en kvadrat bestående av 4×4 rutor på ett schackbräde?

Hastighetsuppsättning                               *-***
En tempohöjare/uppvärmningsuppgift där man tävlar i att sätta upp pjäserna så fort som möjligt.

Vad är fel?                                        **-***
Det är något som är fel i ställningarna i diagrammen. Vad?

Schackkorsord                                      **-***

Damskoj                                            **-***
Olika kluriga övningar med damen i fokus.

Lär känna pjäserna
                                 **-***
Övningar där man lär känna schackpjäsernas egenskaper på ett utmanande sätt.

 

 

Färdiga lektionsupplägg

Dec262012

Pärm T1       *
Pärm T2       **
Pärm T3       **-***

Övningar

Dec82012

Schackfyrans övningsuppgifter
Dessa schackuppgifter är kopplade till den officiella Schackfyranboken Schackma Gandhi får en idé. Uppgiftsbladens namn visar vilket tema schackuppgifterna har och bredvid står en sidhänvisning till boken där respektive tema introduceras. I filen finns förutom schackuppgifter även lösningen på ett separat papper.

Hur kan uppgifterna användas?
Boken Schackma Gandhi får en idé är officiell lärobok för tävlingen Schackfyran. Tanken är att en lärare, eller en schackledare, enkelt skall kunna skriva ut A4-ark med schackuppgifter. Ett naturligt upplägg är därför att läraren/ledaren presenterar ett tema i taget ur boken och att barnen därefter får lösa motsvarande uppgifter från A4-arken.

1. Hur går pjäserna? (sid 17-25) – Ladda ner
2. Vad heter rutan? (sid 33-37) – Ladda ner
3. Vilket drag spelade vit? (sid 35-39) – Ladda ner 
4. Rockad (sid 42-44) – Ladda ner 
5. Vilka pjäser kan slås? (sid 46-47) – Ladda ner
6. Vilken pjäs är bäst att slå (sid 46-47) – Ladda ner
7. Vem leder på poäng? (sid 48-49) – Ladda ner
8. Matt med två torn? (sid 50-53) – Ladda ner
9. Patt (sid 54-56) – Ladda ner
10.Skolmatt (sid 59-64) – Ladda ner


Schackma Gandhi får en idé
 kan beställas från Sveriges Schackförbund för 160 kronor + frakt.

Utbildning

Jan52013

SSF bedriver utbildningsverksamhet av framför allt fyra olika slag:

Tränarskolan- riktar sig till ungdomstränare i traditionella schackklubbar och baserar sig på materialet i Caissas stege.

Pedagogutbildningar- riktar sig till lärare eller annan skolpersonal med få eller inga förkunskaper, som har startat eller håller på att starta en skolschackklubb.

Domarutbildningar- Utbildning av domare på distrikts- och förbundsnivå.

Ungdomsläger-Träning för ungdomar i lägerform, såväl på bredd- som på elitnivå.

 

Läs mer här...

Den färskaste nybörjaren

Dec262012

De tre första schacklektionerna  
De tre första lektionerna i instruktionspärmen T1 lär ut grundreglerna för schack.

Pjäsernas värde 
Ett papper att sätta upp på väggen så att barnen kommer ihåg pjäsernas värde.

De sex schackreglerna när man spelar schack!  
De sex schackreglerna är bra att etablera så tidigt som möjligt hos nybörjaren för att ge själva spelandet form och struktur. Reglerna är de samma på högsta nivå.

Schackregler på en A4-sida för nybörjaren  

Övrigt

Dec262012

Två frågesporter      **-***

En schacksaga     **-***
En ”spegelschackssaga” som kan fascinera både färska och rutinerade spelare.

Anordna schackläger  
Tips om hur man anordnar ett schackläger för barn.

Schackmattelektioner för lågstadiet    *
5 schackmattelektioner framtagna tillsammans med Sten Kaijser, professor i matematik.

Liten schackordlista    ***
Några viktiga begrepp för fortsättaren.

Recept på schackrutor  
Den perfekta kakan till schackavslutningen.